symphony of sound

Sunday, March 8, 2009

hjelp? anyone?

Vil noen ha naturfagprøven for meg i morgen? Kapittel 7 & 8 i Kosmos SF boka? Det handler om stråling, nordlys, solvinder, dopplereffekten, linjespekter.. og det er bare det første kapittelet. Kapittel 8 handler om miljøet - føre-var-prinsippet, bærekraftig utvikling, forbruksvalg osv. Jeg skal ha prøven i morgen tidlig klokken 8, og jeg har bare lest gjennom sidene en gang. Nei, jeg er ikke slækk for det tok meg nesten 4 timer. HJELP.

Labels:

1 Comments:

Blogger Cecilie said...

Dette er grunnen til at jeg elsker å være skolefri.

Monday, March 09, 2009 7:23:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home