symphony of sound

Tuesday, October 6, 2009

hjerte


Jeg øver til kjemiprøve akkurat nå, men We heart It distracts me. Slik kan det gå.

Labels:

2 Comments:

Blogger monkey said...

Lykke til.

Det er farlig å sitte på PC-en når man gjør lekser eller øver til prøve, haha xD

Wednesday, October 07, 2009 1:02:00 PM  
Blogger Benedicte said...

lykke til! ja internett er farlig

Thursday, October 08, 2009 1:57:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home