symphony of sound

Wednesday, February 3, 2010

et lite livstegn

Denne dagen har vært så utrolig kjedelig. Hele ettermiddagen og kvelden har gått med til å øve til en matteprøve jeg har i morgen. Hvorfor valgte jeg R-matte? Det er bare så stress. Mens vi snakker om stress - i morgen skal jeg først på skolen fra 8:00-14:30 (egentlig 15:20, men jeg har kjøretime). Kjøretimen varer til 16:00 og da skal jeg videre på jobb og være der til rundt 20:30-21:00. Tror det er på tide å legge seg sånn at jeg ikke sovner mens jeg har kjøretime :)

Labels:

3 Comments:

Anonymous Carina said...

Lykke til på kjøretime :D

Thursday, February 04, 2010 8:12:00 AM  
Blogger Cecilie said...

Lykke til :)

Thursday, February 04, 2010 4:32:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

STRESSS!!! Værste jeg vet...

Thursday, February 04, 2010 5:42:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home